WIELOKULTUROWY LUBLIN to festiwal mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i wyznaniowych obecnych w Lublinie.
To wyjątkowa okazja, aby poznać kultury i tradycje, aby ich „dotknąć i posmakować”.

Już tylko półtora miesiąca dzieli nas od kolejnej edycji festiwalu. W dniach 27-30 maja zapraszamy na spotkanie z mniejszościami narodowymi i religijnymi.

WIELOKULTUROWY LUBLIN
festiwal kultur mniejszości narodowych i religijnych

 

Różnorodność kulturowa Lublina to fakt. I chociaż wiele osób będzie odwoływać się przede wszystkim do historii naszego miasta, to jest to również teraźniejsza rzeczywistość. Mijamy się na ulicach, uczymy się i pracujemy wśród ludzi, którzy pochodzą z krajów całego świata lub modlą się w różnych świątyniach. Aby poznać lepiej to bogactwo zapraszamy do udziału w festiwalu Wielokulturowy Lublin.

 

To artystyczno-edukacyjna prezentacja tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i religijnych. Podczas kilku dni miasto stanie się sceną dla koncertów, spektakli i wystaw. Osoby aktywne będą mogły wziąć udział w warsztatach umiejętności m.in. tanecznych, kaligraficznych czy warsztatach medytacji. Do dzieci i młodzieży kierujemy specjalne zajęcia edukacyjno-integracyjne, zaś do dorosłych – debaty, spotkania, prezentacje multimedialne i projekcje filmowe. Będzie można odwiedzić Centrum Islamu, Dom Sióstr Białych Misjonarek Afryki, cerkiew greckokatolicką i świątynie prawosławne oraz udać się na spacer szlakami obecności mniejszości w Lublinie. Z soboty na niedzielę trwać będzie zwiedzenie pod hasłem Noc Świątyń. Podczas weekendu w trasę wyruszy specjalny bezpłatny Autobus Wielokulturowy, który zawiezie chętnych do wszystkich miejsc związanych z naszym festiwalem – od parafii ewangelickiej po Centrum Islamu i cerkiew greckokatolicką w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Prezentowane kultury i tradycje:

afrykańska, bałkańska, białoruska, buddyjska, chińska, czeczeńska, ewangelicka, greckokatolicka, muzułmańska, ormiańska, prawosławna, romska, ukraińska, żydowska.

 

W programie:

Autobus Wielokulturowy
Drzwi Otwarte
film
muzyka
spotkania
taniec
teatr
Tygiel Kultur i Tradycji
warsztaty
wystawy
zwiedzanie

 

WSTĘP WOLNY

 

Koordynator:
Edukacja Kulturalna
Centrum Kultury w Lublinie
edukacja@ck.lublin.pl
81 466 61 51